Danh mục sản phẩm

Đầu cáp co nguội trung thế 24kV là gì?

Đầu cáp co rút nguội trung thế 24kV 3M là vật tư đấu nối do 3M sản xuất và phân phối, sản phẩm có chức năng dùng để đấu nối cáp điện trung thế có điện áp 24kV với cầu dao phụ tải, cầu dao cách lý, cầu chì tự rơi, máy biến áp...

Phân loại đầu cáp co nguội 24kV 3M

Căn cứ vào số lõi của sợi cáp cần đầu nối và vị trí lắp của đầu cáp người ta chia đầu cáp co nguội 24kV thành 4 loại sau đây:
- Đầu cáp co nguội đơn pha 24kV trong nhà: Chúng có mã hiệu là QTII-4S-12, được sử dụng để đấu nối cáp trung thế có điện áp lên đến 24kV và mỗi sợi cáp chỉ có 1 lõi cáp nằm trong tủ, hay nhà trạm, trong vỏ kios... những nơi không chịu trực tiếp của anh nắng mặt trời.
- Đầu cáp co nguội trung thế 3 pha 24kV trong nhà: Sản phẩm được 3M đánh ký hiệu là QTII-4S-32. Sản phẩm được dùng để đấu nối cáp trung thế có 3 pha, điện áp định mức 24kV tiết diện từ 50mm2 đến 500mm2, Sản phẩm được thiết kế phù hợp để sử dụng cho cáp nhôm hoặc cáp đồng
- Đầu cáp co nguội trung thế 1 pha 24kV ngoài trời: Sản phẩm có kỹ hiệu là QTII-6S-12, sản phẩm thường được sử dụng đấu nối cho cáp đơn pha nằm ở điểm câu đấu ngoài trời.
- Đầu cáp co rút nguội 3 pha 24kV ngoài trời: Cũng có chức năng giống như đầu cáp co nguội 1 pha ngoài trời. điểm khác của chúng là dùng để đấu nối cáp 3 pha. Bên trong bộ sản phẩm có thêm bộ chia pha.

Báo giá đầu cáp co nguội trung thế 1 pha 24kV trong nhà

Báo giá đầu cáp co nguội trug thế đơn pha 24 kV trong nhà
STT Tên sản phẩm Mã hiệu Tiết diện Giá tham khảo
1 Đầu cáp co nguội trung thế 1 pha 24kV 1Cx35mm2 trong nhà 24KV ID 1C-QTII(J)4S-12-35  35mm2 900.000
2 Đầu cáp co nguội trung thế 1 pha 24kV 1Cx50mm2 trong nhà 24KV ID 1C-QTII(K)4S-12-50 50mm2 900.000
3 Đầu cáp co nguội trung thế 1 pha 24kV 1Cx70mm2 trong nhà 24KV ID 1C-QTII(K)4S-12-70 70mm2 1.129.000
4 Đầu cáp co nguội trung thế 1 pha 24kV 1Cx95mm2 trong nhà 24KV ID 1C-QTII(K)4S-12-95 95mm2 1.190.000
5 Đầu cáp co nguội trung thế 1 pha 24kV 1Cx120mm2 trong nhà 24KV ID 1C-QTII(K)4S-12-120 120mm2 1.250.000
6 Đầu cáp co nguội trung thế 1 pha 24kV 1Cx150mm2 trong nhà 24KV ID 1C-QTII(K)4S-12-150 150mm2 1.300.000
7 Đầu cáp co nguội trung thế 1 pha 24kV 1Cx185mm2 trong nhà 24KV ID 1C-QTII(K)4S-12-185 185mm2 1.395.000
8 Đầu cáp co nguội trung thế 1 pha 24kV 1Cx240mm2 trong nhà 24KV ID 1C-QTII(L)4S-12-240 240mm2 1.593.000
9 Đầu cáp co nguội trung thế 1 pha 24kV 1Cx300mm2 trong nhà 24KV ID 1C-QTII(L)4S-12-300 300mm2 1.678.000
10 Đầu cáp co nguội trung thế 1 pha 24kV 1Cx400mm2 trong nhà 24KV ID 1C-QTII(M)4S-12-400 400mm2 2.526.000
11 Đầu cáp co nguội trung thế 1 pha 24kV 1Cx500mm2 trong nhà 24KV ID 1C-QTII(M)4S-12-500 500mm2 2.693.000

Báo giá đầu cáp co nguội trung thế 24kV 3 pha trong nhà

Báo giá đầu cáp co nguội trung thế 3 pha 24kV 3M
STT Tên sản phẩm Mã hiệu Tiết diện Giá tham khảo
1 Đầu cáp co nguội trung thế 3 pha 24kV 3Cx35mm2 trong nhà 24KV ID 3C-QTII(J)4S-32-35  35mm2 3.614.633
2 Đầu cáp co nguội trung thế 3 pha 24kV 3Cx50mm2 trong nhà 24KV ID 3C-QTII(K)4S-32-50 50mm2 4.042.500
3 Đầu cáp co nguội trung thế 3 pha 24kV 3Cx70mm2 trong nhà 24KV ID 3C-QTII(K)4S-32-70 70mm2 4.448.500
4 Đầu cáp co nguội trung thế 3 pha 24kV 3Cx95mm2 trong nhà 24KV ID 3C-QTII(K)4S-32-95 95mm2 4.650.000
5 Đầu cáp co nguội trung thế 3 pha 24kV 3Cx120mm2 trong nhà 24KV ID 3C-QTII(K)4S-32-120 120mm2 4.851.000
6 Đầu cáp co nguội trung thế 3 pha 24kV 3Cx150mm2 trong nhà 24KV ID 3C-QTII(K)4S-32-150 150mm2 4.908.200
7 Đầu cáp co nguội trung thế 3 pha 24kV 3Cx185mm2 trong nhà 24KV ID 3C-QTII(K)4S-32-185 185mm2 4.950.000
8 Đầu cáp co nguội trung thế 3 pha 24kV 3Cx240mm2 trong nhà 24KV ID 3C-QTII(L)4S-32-240 240mm2 5.350.000
9 Đầu cáp co nguội trung thế 3 pha 24kV 3Cx300mm2 trong nhà 24KV ID 3C-QTII(L)4S-32-300 300mm2 5.613.000
10 Đầu cáp co nguội trung thế 3 pha 24kV 3Cx400mm2 trong nhà 24KV ID 3C-QTII(M)4S-32-400 400mm2 7.657.000
11 Đầu cáp co nguội trung thế 3 pha 24kV 3Cx500mm2 trong nhà 24KV ID 3C-QTII(M)4S-32-500 500mm2 8.072.000

Báo giá đầu cáp co nguội trung thế 24kV 1 pha ngoài trời

Báo giá đầu cáp co nguội đơn pha 24kV ngoài trời
STT Tên sản phẩm Mã hiệu Tiết diện Giá tham khảo
1 Đầu cáp co nguội trung thế 1 pha 24kV 1Cx25mm2 ngoài trời 24KV OD 1C-QTII(J)6S-12-25  25mm2 1.156.340
2 Đầu cáp co nguội trung thế 1 pha 24kV 1Cx50mm2 ngoài trời 24KV OD 1C-QTII(K)6S-12-50 50mm2 1.327.649
3 Đầu cáp co nguội trung thế 1 pha 24kV 1Cx70mm2 ngoài trời 24KV OD 1C-QTII(K)6S-12-70 70mm2 1.397.649
4 Đầu cáp co nguội trung thế 1 pha 24kV 1Cx95mm2 ngoài trời 24KV OD 1C-QTII(K)6S-12-95 95mm2 1.464.697
5 Đầu cáp co nguội trung thế 1 pha 24kV 1Cx120mm2 ngoài trời 24KV OD 1C-QTII(K)6S-12-120 120mm2 1.534.697
6 Đầu cáp co nguội trung thế 1 pha 24kV 1Cx150mm2 ngoài trời 24KV OD 1C-QTII(K)6S-12-150 150mm2 1.595.000
7 Đầu cáp co nguội trung thế 1 pha 24kV 1Cx185mm2 ngoài trời 24KV OD 1C-QTII(K)6S-12-185 185mm2 1.650.000
8 Đầu cáp co nguội trung thế 1 pha 24kV 1Cx240mm2 ngoài trời 24KV OD 1C-QTII(L)6S-12-240 240mm2 1.854.000
9 Đầu cáp co nguội trung thế 1 pha 24kV 1Cx300mm2 ngoài trời 24KV OD 1C-QTII(L)6S-12-300 300mm2 2.098.000
10 Đầu cáp co nguội trung thế 1 pha 24kV 1Cx400mm2 ngoài trời 24KV OD 1C-QTII(M)6S-12-400 400mm2 2.580.000
11 Đầu cáp co nguội trung thế 1 pha 24kV 1Cx500mm2 ngoài trời 24KV OD 1C-QTII(M)6S-12-500 500mm2 3.040.000

Báo giá đầu cáp co nguội trung thế 24kV 3 pha ngoài trời

Báo giá đầu cáp co nguội 3 pha 24kV ngoài trời
STT Tên sản phẩm Mã hiệu Tiết diện Giá tham khảo
1 Đầu cáp co nguội trung thế 3 pha 24kV 3Cx25mm2 ngoài trời 24KV OD 3C-QTII(J)6S-32-25  25mm2 4.389.000
2 Đầu cáp co nguội trung thế 3 pha 24kV 3Cx50mm2 ngoài trời 24KV OD 3C-QTII(K)6S-32-50 50mm2 4.389.000
3 Đầu cáp co nguội trung thế 3 pha 24kV 3Cx70mm2 ngoài trời 24KV OD 3C-QTII(K)6S-32-70 70mm2 4.711.014
4 Đầu cáp co nguội trung thế 3 pha 24kV 3Cx95mm2 ngoài trời 24KV OD 3C-QTII(K)6S-2-395 95mm2 4.813.800
5 Đầu cáp co nguội trung thế 3 pha 24kV 3Cx120mm2 ngoài trời 24KV OD 3C-QTII(K)6S-32-120 120mm2 5.284.901
6 Đầu cáp co nguội trung thế 3 pha 24kV 3Cx150mm2 ngoài trời 24KV OD 3C-QTII(K)6S-32-150 150mm2 5.447.645
7 Đầu cáp co nguội trung thế 3 pha 24kV 3Cx185mm2 ngoài trời 24KV OD 3C-QTII(K)6S-32-185 185mm2 5.541.866
8 Đầu cáp co nguội trung thế 3 pha 24kV 3Cx240mm2 ngoài trời 24KV OD 3C-QTII(L)6S-32-240 240mm2 5.918.747
9 Đầu cáp co nguội trung thế 3 pha 24kV 3Cx300mm2 ngoài trời 24KV OD 3C-QTII(L)6S-32-300 300mm2 6.509.765
10 Đầu cáp co nguội trung thế 3 pha 24kV 3Cx400mm2 ngoài trời 24KV OD 3C-QTII(M)6S-32-400 400mm2 8.993.754
11 Đầu cáp co nguội trung thế 3 pha 24kV 3Cx500mm2 ngoài trời 24KV OD 3C-QTII(M)6S-32-500 500mm2 9.250.718
Chính sách bảo hành
Đầu cáp co nguội trung thế 24kV 3M được báo hành 12 tháng kể từ ngày nhận hàng
Cam kết chất lượng
- Tất cả sản phẩm được nhập khẩu chính hãng tại 3M, đóng gói tại Việt Nam
- Có đầy đủ giấy tờ CO, CQ, hóa đơn VAT
Chính sách bán hàng tại Act Hưng Phát
- Hỗ trợ khách hàng 24/7, tư vấn kỹ thuật trọn đời
- Báo giá nhanh chóng, đáp ứng mọi tiến độ của khách hàng
- Hỗ trợ giao hàng tận chân công trình trên toàn quốc
- Nhận chính sách giá ưu đãi tốt nhất thị trường
Thông tin liên hệ nhận tư vân, báo giá, mua đầu cáp trung thế 24kV 3M
CÔNG TY CỔ PHẦN ACT HƯNG PHÁT
Trụ sở chính: Thôn Dục Nội, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Mã số thuế: 0109652211
Hotlnie/Zalo: 0868.146.135
Email: Acthungphat@gmail.com
Act Hưng Phát trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm tới hoạt động kinh doanh của chúng tôi, rất mong nhận được phản hồi và ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn./.

Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế 24kV

Xem tất cả
0868146135