Bảng báo giá tủ trung thế RMU ABB 2024

Tủ trung thế ABB là một thương hiệu của tập đoàn đa quốc gia đến từ Thụy Sỹ. ABB chủ yếu sản xuất các thiết bị đóng cắt trung thế như máy cắt, tủ trung thế, Aptomat... Hôm nay Act Hưng Phát xin gửi tới Quý khách hàng bảng giá mới nhất của dòng tủ trung thế ABB năm 2023 để Quý khách hàng tham khảo, có cơ sở để lập dự toán, kế hoạch kinh doanh...

Nội dung chính trong bài (Ẩn)
Tham khảo thêm
=>> Giá Đầu cos nối dây điện Bán chạy
Tủ trung thế ABB có hai kiểu là: loại không thể mở rộng và mở động được
- Ngăn cầu dao phụ tải 630A 21kA/3s được ký hiệu là C
- Ngăn cầu dao phụ tải 630A kèm chì 200A ký hiệu là F
- Ngăn máy cắt 630A 20kA/1s ký hiệu là V
- Ngăn đo lường ký hiệu là M
Để hiểu dõ hơn về tủ trung thế ABB Quý khách có thế đọc thêm:

Bảng báo giá tủ trung thế RMU ABB 24kV loại không mở rộng

Bảng báo giá tủ trung thế RMU 24kV ABB mới nhất
STT Tên sản phẩm Model Đơn giá Ghi chú
1 Tủ RMU 24kV 21kA/3s 2 ngăn không mở rộng gồm 1 ngăn cầu dao phụ tải (C) lộ đến 630A và 1 ngăn cầu dao phụ tải kèm chì (F) 200A bảo vệ máy biến áp CF 24kV 197.700.000  
2 Tủ RMU 24kV loại 3 ngăn không mở rộng gồm: 2 ngăn cầu dao phụ tải (C) 630A và 1 ngăn cầu dao phụ tải kèm chì (F) 200A bảo vệ máy biến áp CCF 24kV 245.500.000  
3 Tủ RMU 24kV loại 3 ngăn không mở rộng gồm: 1 ngăn cầu dao phụ tải lộ đến (C) 630A và 2 ngăn cầu dao phụ tải kèm chì (F) 200A bảo vệ máy biến áp CFF 24kV 332.500.000  
4 Tủ RMU 24kV loại 3 ngăn không mở rộng gồm: 3 ngăn cầu dao phụ tải (C) 630A 21kA/3s. CCC 24kV 235.000.000  
5 Tủ trung thế RMU 24kV loại 4 ngăn không mở rộng gồm: 3 ngăn cầu dao phụ tải (C) 630A và 1 ngăn cầu chì (F) bảo vệ máy biến áp 200A CCCF 24kV 327.500.000  
6 Tủ trung thế RMU 24kV loại 4 ngăn không mở rộng gồm 4 ngăn cầu dao phụ tải (C) 630A CCCC 24kV 315.700.000  
7 Tủ RMU 24kV 21kA/3s loại 2 ngăn không mở rộng gồm: 1 ngăn cầu dao phụ tải (C) lộ đến 630A và 1 ngăn máy cắt (V) 630A 20kA/1s. Rơle REJ603. CV 24kV 312.000.000  
8 Tủ RMU 24kV loại 3 ngăn không mở rộng gồm: 2 ngăn cầu dao phụ tải (C) 630A và 1 ngăn máy cắt (V) 630A20kA/1s. Rơle REJ603. CCV 24kV 353.400.000  
9 Tủ RMU 24kV loại 3 ngăn không mở rộng gồm: 1 ngăn cầu dao phụ tải (C) 630A và 2 ngăn máy cắt (V) 630A20kA/1s. Rơle REJ603. CVV 24kV 356.400.000  
10 Tủ RMU 24kV loại 4 ngăn không mở rộng gồm: 3 ngăn cầu dao phụ tải (C) 630A và 1 ngăn máy cắt (V) 630A20kA/1s. Rơle REJ603. CCCV 24kV 437.800.000  

Bảng báo giá tủ trung thế RMU ABB 24kV loại mở rộng

Bảng báo giá tủ trung thế RMU ABB 24kV loại mở rộng
STT Tên sản phẩm Model Đơn giá Ghi chú
1 Tủ RMU Trung thế 24kV 630A cách điện khí SF6 loại SafePlus 3 ngăn bao gồm: 1 ngăn cầu dao phụ tải lộ đến (C) và 2 ngăn máy cắt (V) 630A bảo vệ máy biến áp. Rơ le bảo vệ REJ603 C=V=V 24kV 692.350.000  
2

Tủ RMU Trung thế 24kV 630A cách điện khí SF6 loại SafePlus 4 ngăn bao gồm: 1 ngăn máy cắt (V) 630A 20kA/1s cho cáp đến, Rơ le bảo vệ REJ603. 3 ngăn cầu dao phụ tải (C) cho cáp lộ xuất tuyến

V=C=C=C 24kV 648.000.000  
3

Tủ RMU trung thế 24kV 630A cách điện khí SF6 loại SafePlus 4 ngăn bao gồm: 2 ngăn cầu dao phụ tải (C) , 2 ngăn máy cắt (V)

C=C=V=V 24kV 789.250.000  
4 Tủ RMU trung thế 24kV cách điện khí SF6 loại SafePlus 4 ngăn bao gồm: 2 ngăn cầu dao phụ tải (C) 630A lộ đến/đi. 1 ngăn đo lường (M) (Biến dòng TI, Biến điện áp TU hãng Emic/VN). 1 ngăn cầu dao phụ tải kèm chì (F) 200A bảo vệ máy biến áp C=C=M=F 24kV 1.035.000.000  
5 Tủ RMU trung thế 24kV cách điện khí SF6 loại SafePlus 4 ngăn bao gồm: 1 ngăn cầu dao phụ tải (C) 630A lộ đến. 1 ngăn đo lường (M) (Biến dòng TI, Biến điện áp TU hãng Emic/VN). 2 ngăn máy cắt 630A 20kA/1s. Rơ le bảo vệ REJ603, biến dòng CT2 đến CT5 C=M=V=V 24kV Liên hệ  
6 Tủ RMU trung thế 24kV cách điện khí SF6 loai SafePlus 5 ngăn bao gồm: 1 ngăn cầu dao phụ tải (C) 630A lộ đến. 1 ngăn đo lường (M) (Biến dòng TI, Biến điện áp TU hãng Emic/VN). 3 ngăn máy cắt 630A 20kA/1s. Rơ le bảo vệ REJ603, biến dòng CT2 đến CT5 C=M=V=V=V 24kV Liên hệ  
7 Ngăn cầu dao phụ tải (C) 24kV 630A 21kA/3s kiểu SafePlus  C= 24kV 135.800.000  
8 Ngăn cầu dao phụ tải (F) 24kV 200A 21kA/3s kiểu SafePlus. Có lắp chì bảo vệ máy biến áp F= 24kV 179.800.000  
9 Ngăn biến áp đo lường 24kV chưa bao gồm TU, TI kiểu SafePlus M= 24kV 265.900.000  
10 Ngăn máy cắt 24kV 630A 20kA/1s. Rơ le bảo vệ REJ603 tự cấp nguồn, biến dòng CT2 - CT5 V= 24kV 337.800.000  

Bảng báo giá tủ trung thế RMU ABB 40.5kV

Bảng giá tủ trung thế RMU 40.5kV ABB mới nhất
STT Tên sản phẩm Model Đơn giá Ghi chú
1 Tủ trung thế 40.5kV 630A 20kA/1s cách điện SF6 loại 2 ngăn không mở rộng bao gồm: 1 ngăn cầu dao phụ tải (C) 630A lộ đến và 1 ngăn cầu dao phụ tải kèm chì (F) 200A bảo vệ máy biến áp CF 40.5kV 568.700.000  
2 Tủ trung thế 40.5kV 630A 20kA/1s cách điện SF6 loại 3 ngăn không mở rộng bao gồm: 2 ngăn cầu dao phụ tải (C) 630A lộ đến/đi và 1 ngăn cầu dao phụ tải kèm chì (F) 200A bảo vệ máy biến áp CCF 40.5kV 704.000.000  
3 Tủ trung thế 40.5kV 630A 20kA/1s cách điện SF6 loại 3 ngăn không mở rộng bao gồm: 1 ngăn cầu dao phụ tải (C) 630A lộ đến và 2 ngăn cầu dao phụ tải kèm chì (F) 200A bảo vệ máy biến áp CFF 40.5kV 909.000.000  
4 Tủ trung thế 40.5kV 630A 20kA/1s cách điện SF6 loại 4 ngăn không mở rộng bao gồm: 3 ngăn cầu dao phụ tải (C) 630A lộ đến/đi và 1 ngăn cầu dao phụ tải kèm chì (F) 200A bảo vệ máy biến áp CCCF 40.5kV Liên hệ  
5 Tủ trung thế 40.5kV 630A 20kA/1s cách điện SF6 loại 4 ngăn không mở rộng bao gồm: 2 ngăn cầu dao phụ tải (C) 630A lộ đến/đi và 2 ngăn cầu dao phụ tải kèm chì (F) 200A bảo vệ máy biến áp CCFF 40.5kV Liên hệ  
6 Tủ trung thế 40.5kV 630A 20kA/1s cách điện SF6 loại 4 ngăn không mở rộng bao gồm: 1 ngăn cầu dao phụ tải (C) 630A lộ đến và 3 ngăn cầu dao phụ tải kèm chì (F) 200A bảo vệ máy biến áp CFFF 40.5kV Liên hệ  
7 Tủ trung thế 40.5kV 630A 20kA/1s cách điện SF6 loại 3 ngăn không mở rộng bao gồm: 1 ngăn cầu dao phụ tải (C) 630A lộ đến và 2 ngăn máy cắt 630A 20kA/1s. Rơ le bảo vệ REJ603 tự cấp nguồn, biến dòng CT2 đến CT5 CCV 40.5kV 1.108.800.000  
8 Tủ trung thế 40.5kV 630A 20kA/1s cách điện SF6 loại 4 ngăn không mở rộng bao gồm: 2 ngăn cầu dao phụ tải (C) 630A lộ đến và 2 ngăn máy cắt 630A 20kA/1s. Rơ le bảo vệ REJ603 tự cấp nguồn, biến dòng CT2 đến CT5 CCVV 40.5kV 1.579.000.000  
9 Tủ RMU trung thế 40.5kV 20kA/1s 4 ngăn mở rộng về hai phía gồm 2 nagwn cầu dao phụ tải, 2 ngăn cầu dao phụ tải kèm chì C=C=F=F 40.5kV Liên hệ  
Chính sách bảo hành:
Tủ trung thế RMU ABB được bảo hành 12 tháng kể từ ngày đống điện hoặc 18 tháng kể từ ngày giao hàng
Cam kết chất lượng
Tủ trung thế RMU ABB được nhập khẩu chính hãng, mới 100%, đầy đủ CO, CQ, Hóa đơn VAT
Thông tin liên hệ nhận tư vấn kỹ thuật, báo giá, mua sản phẩm
Công ty Cổ phần Act Hưng Phát
Trụ sở chính: Thôn Dục Nội, Xã Việt hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Mã số thuế: 0109652211
Hotline/Zalo: 0868.146.135
Email: Acthungphat@gmail.com
Act Hưng Phát trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm tới hoạt động kinh doanh của chúng tôi, rất mong nhận được phản hồi và ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn./.
Chia sẻ:chia sẻ
0868146135