Danh mục sản phẩm

Đầu cáp 3M là gì?

Đầu cáp 3M là loại đầu cáp chuyên dụng do hãng 3M sản xuất dùng để đấu kết nối cáp điện với các thiết bị điện nhằm tạo ra một hệ thống truyền tải điện năng hoàn chỉnh.
Đầu cáp 3M được làm bằng cao su Silicone hoặc EPDM thi công theo phương pháp co nguội hoặc co nhiệt, sản phẩm được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực điện dân dụng và điện công nghiệp...

Các loại đầu cáp trung thế

  • Đầu cáp Tplug 24kV
  • Đầu cáp Tplug 35(36)kV
  • Đầu cáp Elbow 24kV
  • Đầu cáp co nguội ngoài trời 24kV
  • Đầu cáp co nguội trong nhà 24kV
  • Đầu cáp co nguội ngoài trời 35(36)kV
  • Đầu cáp co nguội trong nhà 35(36)kV
  • Đầu cáp co nhiệt 24kV trong nhà
  • Đầu cáp co nhiệt 24kV ngoài trời

Đầu cáp 3M của nước nào?

Đầu cáp 3M là thương hiệu của Mỹ, được Công ty TNHH 3M Việt Nam nhập khẩu và đóng gói tại Việt Nam.

Bảng báo giá đầu cáp 3M 2024

Đầu cáp ngầm trung thế 3M 24kV trong nhà

Bảng giá đầu cáp ngầm trung thế 3M 24kV trong nhà
Tên sản phẩm Mã hiệu Mức giá
Đầu cáp ngầm trung thế 3M 24kV trong nhà 1Cx25/50/70 24kV ID 1C-QTII(J)4S-12-25/50/70 1.200.000
Đầu cáp ngầm trung thế 3M 24kV trong nhà 1Cx70/95 24kV ID 1C-QTII(K)4S-12-70/95 1.400.000
Đầu cáp ngầm trung thế 3M 24kV trong nhà 1Cx120/150/185 24kV ID 1C-QTII(K)4S-12-120/150/185 1.700.000
Đầu cáp ngầm trung thế 3M 24kV trong nhà 1Cx240/300 24kV ID 1C-QTII(L)4S-12-240/300 1.950.000
Đầu cáp ngầm trung thế 3M 24kV trong nhà 1Cx400/630 24kV ID 1C-QTII(M)4S-12-400/630 3.450.000

Hộp đầu cáp trung thế 24kV 3 pha trong nhà

Bảng giá hộp đầu cáp trung thế 24kV 3 pha trong nhà
Tên sản phẩm Mã hiệu Mức giá
Hộp đầu cáp trung thế 24kV 3 pha trong nhà 3Cx25/50/70 24kV ID 3C-QTII(J)4S-32-25/50/70 4.600.000
Hộp đầu cáp trung thế 24kV 3 pha trong nhà 3Cx70/95 24kV ID 3C-QTII(K)4S-32-70/95 4.800.000
Hộp đầu cáp trung thế 24kV 3 pha trong nhà 3Cx120/150/185 24kV ID 3C-QTII(K)4S-32-120/150/185 5.600.000
Hộp đầu cáp trung thế 24kV 3 pha trong nhà 3Cx240/300 24kV ID 3C-QTII(L)4S-32-240/300 6.700.000
Hộp đầu cáp trung thế 24kV 3 pha trong nhà 3Cx400/630 24kV ID 3C-QTII(M)4S-32-400/630 Liên hệ
Đầu cáp trung thế ngoài trời 24kV đơn pha
Bảng giá đầu cáp trung thế ngoài trời 24kV đơn pha
Tên sản phẩm Mã hiệu Mức giá
Đầu cáp trung thế ngoài trời 24kV đơn pha 1Cx25/50/70mm2 24kV OD 1C-QTII(J)6S-12-25/50/70 1.500.000
Đầu cáp trung thế ngoài trời 24kV đơn pha 1Cx70/95mm2 24kV OD 1C-QTII(K)6S-12-70/95 1.700.000
Đầu cáp trung thế ngoài trời 24kV đơn pha 1Cx120/150/185mm2 24kV ID OC-QTII(K)6S-12-120/150/185 1.900.000
Đầu cáp trung thế ngoài trời 24kV đơn pha 1Cx240/300mm2 24kV OD 1C-QTII(L)6S-12-240/300 2.400.000
Đầu cáp trung thế ngoài trời 24kV đơn pha 1Cx400/630mm2 24kV OD 1C-QTII(M)6S-12-400/630 Liên hệ
Đầu cáp co nguội trung thế ba pha 24kV ngoài trời
Bảng giá đầu cáp co nguội trung thế ba pha 24kV ngoài trời
Tên sản phẩm Mã hiệu Mức giá
Đầu cáp 3 pha 24kV ngoài trời 3Cx25/50/70mm2 24kV OD 3C-QTII(J)6S-32-25/50/70 5.500.000
Đầu cáp 3 pha 24kV ngoài trời 3Cx70/95mm2 24kV OD 3C-QTII(K)6S-32-70/95 5.800.000
Đầu cáp 3 pha 24kV ngoài trời 3Cx120/150/185mm2 24kV OD 3C-QTII(K)6S-32-120/150/185 6.300.000
Đầu cáp 3 pha 24kV ngoài trời 3Cx240/300mm2 24kV OD 3C-QTII(L)6S-32-240/300 6.900.000
Đầu cáp 3 pha 24kV ngoài trời 3Cx400/630mm2 24kV OD 3C-QTII(M)6S-32-400/630 Liên hệ

Đầu cáp 3M 35(36)kV đơn pha trong nhà

Bảng giá đầu cáp 3M 35kV đơn pha trong nhà
Tên sản phẩm Mã hiệu Mức giá
Đầu cáp trung thế 36kV đơn trong nhà 1Cx35...95mm2 36kV ID 1C-QTII(K)6S-13-35/50/70/95 1.650.000
Đầu cáp trung thế 36kV đơn trong nhà 1Cx120...240mm2 36kV ID 1C-QTII(L)6S-13-120/150/185/240 2.300.000
Đầu cáp trung thế 36kV đơn trong nhà 1Cx300...400mm2 36kV ID 1C-QTII(M)6S-13-300/400 Liên hệ

Đầu cáp 3M 35(36)kV ba pha trong nhà

Bảng giá đầu cáp 3M 35kV ba pha trong nhà
Tên sản phẩm Mã hiệu Mức giá
Đầu cáp trung thế 36kV đơn trong nhà 3Cx35...95mm2 36kV ID 3C-QTII(K)6S-33-35/50/70/95 6.250.000
Đầu cáp trung thế 36kV đơn trong nhà 3Cx120...240mm2 36kV ID 3C-QTII(L)6S-33-120/150/185/240 7.150.000
Đầu cáp trung thế 36kV đơn trong nhà 3Cx300...400mm2 36kV ID 3C-QTII(M)6S-33-300/400 Liên hệ

Đầu cáp trung thế ngoài trời 35(36)kV đơn pha

Bảng giá đầu cáp trung thế ngoài trời 36kV đơn pha
Tên sản phẩm Mã hiệu Mức giá
Đầu cáp trung thế ngoài trời 36kV đơn pha 1Cx35...95mm2 36kV OD 3C-QTII(K)8S-13-35/50/70/95 2.500.000
Đầu cáp trung thế ngoài trời 36kV đơn pha 1Cx120...240mm2 36kV OD 3C-QTII(L)8S-13-120/150/185/240 3.150.000
Đầu cáp trung thế ngoài trời 36kV đơn pha 1Cx300...400mm2 36kV OD 3C-QTII(M)8S-13-300/400 Liên hệ

Giá đầu cáp trung thế 35(36)kV ba pha ngoài trời

Bảng giá đầu cáp trung thế 35(36)kV ba pha ngoài trời
Tên sản phẩm Mã hiệu Mức giá
Đầu cáp ngoài trời 3 pha 36kV 3Cx35...95mm2 36kV OD 3C-QTII(K)8S-33-35/50/70/95 5.900.000
Đầu cáp ngoài trời 3 pha 36kV 3Cx120...240mm2 36kV OD 3C-QTII(L)8S-33-120/150/185/240 6.900.000
Đầu cáp ngoài trời 3 36kV 3Cx300...400mm2 36kV OD 3C 1C-QTII(M)8S-33-300/400 Liên hệ

Bảng báo giá đầu cáp 3M co nhiệt 24kV đơn pha trong nhà

Bảng giá đầu cáp 3M co nhiệt 24kV đơn pha trong nhà
Tên sản phẩm Mã hiệu Mức giá
Đầu cáp 3M co nhiệt 24kV đơn pha 1Cx35/50mm2 MHI 24kV 1C-35/50 SQMM ID 1.4000.000
Đầu cáp 3M co nhiệt 24kV đơn pha 1Cx70/120mm2 MHI 24kV 1C-70/120 SQMM ID 1.500.000
Đầu cáp 3M co nhiệt 24kV đơn pha 1Cx150/300mm2 MHI 24kV 1C-150/300 SQMM ID 1.980.000

Đầu cáp 3M 24kV co nhiệt 3 pha trong nhà

Bảng giá đầu cáp 3M 24kV co nhiệt 3 pha trong nhà
Tên sản phẩm Mã hiệu Mức giá
Đầu cáp 3M 24kV co nhiệt 3 pha trong nhà 3Cx35/50mm2 MHI 24kV 3C-35/50 SQMM ID 2.800.000
Đầu cáp 3M 24kV co nhiệt 3 pha trong nhà 3Cx70/120mm2 MHI 24kV 3C-70/120 SQMM ID 3.200.000
Đầu cáp 3M 24kV co nhiệt 3 pha trong nhà 3Cx150/300mm2 MHI 24kV 3C-150/300 SQMM ID 3.800.000

Giá đầu cáp trung thế 24kV co nhiệt đơn pha ngoài trời

Bảng giá đầu cáp trung thế 24kV co nhiệt đơn pha ngoài trời
Tên sản phẩm Mã hiệu Mức giá
Đầu cáp 3M co nhiệt 24kV đơn pha 1Cx35/50mm2 MHO 24kV 1C-35/50 SQMM OD 1.500.000
Đầu cáp 3M co nhiệt 24kV đơn pha 1Cx70/120mm2 MHO 24kV 1C-70/120 SQMM OD 1.700.000
Đầu cáp 3M co nhiệt 24kV đơn pha 1Cx150/300mm2 MHO 24kV 1C-150/300 SQMM OD 2.050.000

Đầu cáp co nhiệt trung thế 3 pha 24kV ngoài trời

Bảng giá đầu cáp co nhiệt trung thế 3 pha 24kV ngoài trờii
Tên sản phẩm Mã hiệu Mức giá
Đầu cáp co nhiệt trung thế 3 pha 24kV 3Cx35/50mm2 MHI 24kV 3C-35/50 SQMM OD 3.250.000
Đầu cáp co nhiệt trung thế 3 pha 24kV 3Cx70/120mm2 MHI 24kV 3C-70/120 SQMM OD 3.500.000
Đầu cáp co nhiệt trung thế 3 pha 24kV 3Cx150/300mm2 MHI 24kV 3C-150/300 SQMM OD 4.250.000

Đầu cáp 3M như thế nào là chất lượng cao?

Các sản phẩm hàng giả, hàng nhái đầu cáp 3M đang dần xuất hiện trên thị trường ngày càng nhiều. Làm sao để lựa chọn đúng sản phẩm đầu cáp chất lượng đây. Sau đây là một vài cách nhận biết  đầu cáp 3M chất lượng cao:
- Sản phẩm có đầy đủ các thông tin về xuất xứ, thương hiệu, nhãn mác.
- Giá thành so với giá niêm yết của nhà phân phối phù hợp 
- Nhãn mác có hình ảnh chứng nhận chất lượng đầy đủ 
- Tuổi thọ lâu, quá trình lắp đặt và sử dụng đảm bảo an toàn
- Ưu tiên mua hàng chính hãng để được nhận những cam kết chất lượng, uy tín nhất. 
- Đảm bảo rõ ràng, minh bạch về chế độ bảo hành.
Chính sách bảo hành:
Đầu cáp 3M được bảo hành 12 tháng kể từ giao nhận hàng hóa.
Cam kết chất lượng:
Tất cả các sản phẩm đầu cáp được nhập khẩu chính hãng của 3M, mới 100%.
Trên đây là những thông tin về đầu cáp 3M và các loại đầu cáp 3M. Nếu bạn còn thắc mắc bất kỳ vấn đề gì liên quan đầu cáp 3M hay các thiết bị điện hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất. Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, tỉ mỉ cùng sản phẩm chất lượng, giá thành phải chăng sẽ đem đến cho cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất.

Mua đầu cáp 3M chính hãng ở đâu?

Công ty Cổ phần Act Hưng Phát là đơn vị chuyên phân phối các vật tư ngành điện nói chung và đầu cáp 3M tại Việt Nam nói riêng. Đến với công ty chúng tôi, bạn hoàn toàn có được sự hài lòng bởi:
- Đầu cáp 3M tại công ty chúng tôi luôn sẵn hàng, đủ các size khác nhau.
- Bảng giá ưu đãi, cạnh tranh với chính sách chiết khấu hấp dẫn.
- Đội ngũ nhân viên tư vấn hỗ trợ nhiệt tình, giúp bạn nhanh chóng tìm được sản phẩm phù hợp.
- Hàng có đủ tem, nhãn mác chính hãng, chế độ bảo hành lâu dài, uy tín.
Ngoài ra, Công ty Cổ phần Act Hưng Phát chúng tôi còn cung cấp dịch vụ trọn gói bao gồm thi công đường dây trung thế - trạm biến thế, hệ thống hạ thế, lắp đặt máy, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống điện,...  Đến với chúng tôi, quý khách có thể hoàn toàn yên tâm về dịch vụ cũng như chất lượng sản phẩm.
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Act Hưng Phát
Địa chỉ: Thôn Dục Nội, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Mã số thuế: 0109652211
Hotline/Zalo: 0868.146.135
Email: Acthungphat@gmail.com
Act Hưng Phát trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng tới hoạt động kinh doanh của chúng tôi, rất mong nhận được nhiều hơn nữa phản hồi, ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn./.

ĐẦU CÁP - HỘP NỐI CÁP 3M

Xem tất cả
0868146135