Báo giá vỏ tủ điện nhựa mới nhất năm 2023

Danh mục sản phẩm

 

Bảng giá vỏ tủ điện nhựa năm 2023

STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá
1 Vỏ tủ điện nhựa 160x210x100 (Chiều rộng 160, chiều cao 210, chiều sâu 100) VT10x21x10 99.000
2 Vỏ tủ điện nhựa 190x270x100 (Chiều rộng 190, chiều cao 270, chiều sâu 100) VT19x27x10 119.000
3 Vỏ tủ điện nhựa 200x300x100 (Chiều rộng 200, chiều cao 300, chiều sâu 100) VT20x30x10 125.000
4 Vỏ tủ điện nhựa 200x300x150 (Chiều rộng 200, chiều cao 300, chiều sâu 150) VT20x30x15 135.000
5 Vỏ tủ điện nhựa 200x300x200 (Chiều rộng 200, chiều cao 300, chiều sâu 200) VT20x30x20 155.000
6 Vỏ tủ điện nhựa 250x350x100 (Chiều rộng 250, chiều cao 350, chiều sâu 100) VT25x35x10 167.000
7 Vỏ tủ điện nhựa 300x400x100 (Chiều rộng 300, chiều cao 400, chiều sâu 100) VT30x40x10 185.000
8 Vỏ tủ điện nhựa 300x400x150 (Chiều rộng 300, chiều cao 400, chiều sâu 150) VT30x40x15 194.000
9 Vỏ tủ điện nhựa 300x400x200 (Chiều rộng 300, chiều cao 400, chiều sâu 200) VT30x40x20  
10 Vỏ tủ điện nhựa 300x400x250 (Chiều rộng 300, chiều cao 400, chiều sâu 250) VT30x40x25  
11 Vỏ tủ điện nhựa 350x450x180 (Chiều rộng 350, chiều cao 450, chiều sâu 180) VT35x45x18  
12 Vỏ tủ điện nhựa 350x450x200 (Chiều rộng 350, chiều cao 450, chiều sâu 200) VT35x45x20  
13 Vỏ tủ điện nhựa 350x450x250 (Chiều rộng 350, chiều cao 450, chiều sâu 250) VT35x45x25  
14 Vỏ tủ điện nhựa 400x500x180 (Chiều rộng 400, chiều cao 500, chiều sâu 180) VT40x50x18  
15 Vỏ tủ điện nhựa 400x600x120 (Chiều rộng 400, chiều cao 600, chiều sâu 120) VT40x60x12  
16 Vỏ tủ điện nhựa 400x600x200 (Chiều rộng 400, chiều cao 600, chiều sâu 200) VT40x60x20  
17 Vỏ tủ điện nhựa 400x600x250 (Chiều rộng 400, chiều cao 600, chiều sâu 250) VT40x60x25  
18 Vỏ tủ điện nhựa 400x600x300 (Chiều rộng 400, chiều cao 600, chiều sâu 300) VT40x60x30  
19 Vỏ tủ điện nhựa 500x700x200 (Chiều rộng 500, chiều cao 700, chiều sâu 200) VT50x70x20  
20 Vỏ tủ điện nhựa 500x700x250 (Chiều rộng 500, chiều cao 700, chiều sâu 250) VT50x70x25  
21 Vỏ tủ điện nhựa 600x800x200 (Chiều rộng 600, chiều cao 800, chiều sâu 200) VT60x80x20  
22 Vỏ tủ điện nhựa 600x800x250 (Chiều rộng 600, chiều cao 800, chiều sâu 250) VT60x80x25  
23 Vỏ tủ điện nhựa 600x800x250 (Chiều rộng 600, chiều cao 800, chiều sâu 300) VT60x80x30  
24 Vỏ tủ điện nhựa 700x1000x300 (Chiều rộng 700, chiều cao 1000, chiều sâu 300) VT70x100x30  
25 Vỏ tủ điện nhựa 800x1200x300 (Chiều rộng 700, chiều cao 1200, chiều sâu 300) VT80x120x30  
26 Vỏ tủ điện nhựa 800x1200x400 (Chiều rộng 700, chiều cao 1200, chiều sâu 400) VT80x120x40  
27 Vỏ tủ điện nhựa 800x1400x400 (Chiều rộng 800, chiều cao 1400, chiều sâu 400) VT80x140x40  
28 Vỏ tủ điện nhựa 800x1500x400 (Chiều rộng 800, chiều cao 1500, chiều sâu 400) VT80x150x40  
29 Vỏ tủ điện nhựa 800x1600x400 (Chiều rộng 800, chiều cao 1600, chiều sâu 400) VT80x160x40  

 

VỎ TỦ ĐIỆN NHỰA

Xem tất cả
0868146135