Bảng giá cáp điều khiển altek kabel mới nhất

Cáp tín hiệu Altk Kabel là một thương hiệu cáp đến từ CHLB Đức, sản phẩm sản xuất trên dây truyền hiện đại, công nghệ sản xuất Châu Âu. Sản phẩm có các dòng như cáp tín hiệu chống nhiễu có lưới, cáp tiens hiệu không lưới, cáp cống chay... với các tiết diện như 0.5, 0.75, 1.0, 1.5SQmm. Act Hưng Phát đại lý phân phối cáp Altek Kabel uy tín, giá cả cạnh tranh xin gửi tới Quý khách hàng bảng giá công bố mới nhất năm 2023, kính mời Quý khách hàng tham khảo

Nội dung chính trong bài (Ẩn)

Bảng giá cáp điều khiển có lưới và không lưới 0.5mm2 Antek Kabel

STT

Mã Hàng

Quy cách Đóng gói Đơn giá
SH CT
1 SH(CT)-10052 2G 0.5SQmm 1000m/cuộn 9.400 5.800
2 SH(CT)-10053 3G 0.5SQmm 1000m/cuộn 11.200 7.900
3 SH(CT)-10054 4G 0.5SQmm 1000m/cuộn 14.000 10.500
4 SH(CT)-10055 5G 0.5SQmm 1000m/cuộn 15.600 12.700
5 SH(CT)-10056 6G 0.5SQmm 1000m/cuộn 19.000 15.300
6 SH(CT)-10057 7G 0.5SQmm 1000m/cuộn 20.500 16.700
7 SH(CT)-10058 8G 0.5SQmm 500m/cuộn 23.800 18.100
8 SH(CT)-10510 10G 0.5SQmm 500m/cuộn 27.900 23.500
9 SH(CT)-10512 12G 0.5SQmm 500m/cuộn 34.400 27.000
10 SH(CT)-10516 16G 0.5SQmm 500m/cuộn 46.500 35.100
11 SH(CT)-10520 20G 0.5SQmm 400m/cuộn 60.800 44.600
12 SH(CT)-10525 25G 0.5SQmm 400m/cuộn 71.000 59.500
13 SH(CT)-10530 30G 0.5SQmm 400m/cuộn 81.000 72.500

Bảng giá cáp điều khiển có lưới và không lưới 0.75mm2 Altek Kabel

STT

Mã Hàng

Quy cách Đóng gói Đơn giá
SH CT
1 SH(CT)-10752 2G 0.75SQmm 1000m/cuộn 11.500 8.400
2 SH(CT)-10753 3G 0.75SQmm 1000m/cuộn 14.500 11.600
3 SH(CT)-10754 4G 0.75SQmm 1000m/cuộn 18.200 15.300
4 SH(CT)-10755 5G 0.75SQmm 1000m/cuộn 22.400 18.300
5 SH(CT)-10756 6G 0.75SQmm 1000m/cuộn 25.900 21.200
6 SH(CT)-10757 7G 0.75SQmm 1000m/cuộn 29.000 24.400
7 SH(CT)-10758 8G 0.75SQmm 500m/cuộn 33.400 27.000
8 SH(CT)-17510 10G 0.75SQmm 500m/cuộn 40.800 34.900
9 SH(CT)-17512 12G 0.75SQmm 500m/cuộn 47.800 41.300
10 SH(CT)-17516 16G 0.75SQmm 500m/cuộn 60.200 51.500
11 SH(CT)-17520 20G 0.75SQmm 400m/cuộn 76.000 66.600
12 SH(CT)-17525 25G 0.75SQmm 400m/cuộn 97.500 85.800
13 SH(CT)-17530 30G 0.75SQmm 400m/cuộn 110.000 103.000

Bảng giá cáp điều khiển có lưới và không lưới 1.0mm2 Antek Kabel

STT

Mã Hàng

Quy cách Đóng gói Đơn giá
SH CT
1 SH(CT)-10102 2G 1.0SQmm 1000m/cuộn 14.300 10.900
2 SH(CT)-10103 3G 1.0SQmm 1000m/cuộn 18.600 15.600
3 SH(CT)-10104 4G 1.0SQmm 1000m/cuộn 24.300 19.900
4 SH(CT)-10105 5G 1.0SQmm 1000m/cuộn 29.900 24.400
5 SH(CT)-10106 6G 1.0SQmm 1000m/cuộn 33.400 28.400
6 SH(CT)-10107 7G 1.0SQmm 1000m/cuộn 36.600 32.400
7 SH(CT)-10108 8G 1.0SQmm 500m/cuộn 42.600 36.200
8 SH(CT)-11010 10G 1.0SQmm 500m/cuộn 53.500 45.800
9 SH(CT)-11012 12G 1.0SQmm 500m/cuộn 61.200 55.800
10 SH(CT)-11016 16G 1.0SQmm 500m/cuộn 83.000 72.500
11 SH(CT)-11020 20G 1.0SQmm 400m/cuộn 98.000 90.500
12 SH(CT)-11025 25G 1.0SQmm 400m/cuộn 121.000 113.500
13 SH(CT)-11030 30G 1.0SQmm 400m/cuộn 147.200 133.500

Bảng giá cáp điều khiển có lưới và không lưới 1.5mm2 Antek Kabel

STT

Mã Hàng

Quy cách Đóng gói Đơn giá
SH CT
1 SH(CT)-10152 2G 1.5SQmm 1000m/cuộn 19.900 15.000
2 SH(CT)-10153 3G 1.5SQmm 1000m/cuộn 26.900 21.000
3 SH(CT)-10154 4G 1.5SQmm 1000m/cuộn 32.900 27.100
4 SH(CT)-10155 5G 1.5SQmm 1000m/cuộn 39.200 33.400
5 SH(CT)-10156 6G 1.5SQmm 1000m/cuộn 45.700 40.800
6 SH(CT)-10157 7G 1.5SQmm 1000m/cuộn 52.800 46.700
7 SH(CT)-10158 8G 1.5SQmm 500m/cuộn 59.500 51.800
8 SH(CT)-11510 10G 1.5SQmm 500m/cuộn 75.700 67.000
9 SH(CT)-11512 12G 1.5SQmm 500m/cuộn 86.500 77.700
10 SH(CT)-11516 16G 1.5SQmm 500m/cuộn 114.500 104.000
11 SH(CT)-11520 20G 1.5SQmm 400m/cuộn 140.300 128.000
12 SH(CT)-11525 25G 1.5SQmm 400m/cuộn 172.500 158.500
13 SH(CT)-11530 30G 1.5SQmm 400m/cuộn 205.500 191.000

Bảng giá cáp tín hiệu, cáp chống cháy, cáp báo cháy, cáp vặn xoắn váp mạng Antek Kabel

STT
Mã Hàng
Quy cách
Đơn giá
I Dây cáp mạng ( 100% đồng)    
1 Cáp mạng UTP 5E 305M/cuộn 2.200.000 đ/cuộn
2 Cáp mạng UPT 6 305M/cuộn 2.950.000 đ/cuộn
II Dây cáp mạng chống nhiễu (100% đồng)    
1 Cáp mạng FTP 5E 305M/cuộn 2.350.000 đ/cuộn
2 Cáp mạng FTP 6 305M/cuộn 3.020.000 đ/cuộn
III Cáp chống nhiễu Al + E    
1 2 Core x 1.0mm2 Al + E 500M/cuộn 16.300 đ/m
2 2 Core x 1.5mm2 Al + E 500M/cuộn 22.500 đ/m
3 2 Core x 2.5mm2 Al + E 500M/cuộn 33.700 đ/m
IV Cáp tín hiệu chống nhiễu (100% đồng)    
1 Cáp tín hiệu chống nhiễu 2C x 0.22mm2   5.700 đ/m
2 Cáp tín hiệu chống nhiễu 4C x 0.22mm2   8.700 đ/m
3 Cáp tín hiệu chống nhiễu 6C x 0.22mm2   10.900 đ/m
4 Cáp tín hiệu chống nhiễu 8C x 0.22mm2   13.900 đ/m
V Dây cáp mạng CCA    
1 Cáp mạng FTP 5E 305M/cuộn 890.000 đ/cuộn
2 Cáp mạng FTP 6 305M/cuộn 1.120.000 đ/cuộn
IV Dây cáp báo cháy CCA    
1 Cáp báo cháy 4C x 0.22 200M/cuộn 480.000 đ/cuộn
2 Cáp báo cháy 6C x 0.22 200M/cuộn 680.000 đ/cuộn
3 Cáp báo cháy 8C x 0.22 200M/cuộn 880.000 đ/cuộn
VI Dây cáp chống cháy (100% đồng)    
1 Cáp báo cháy 4C 0.22 200M/cuộn 960.000 đ/cuộn
2 Cáp báo cháy 6C 0.22 200M/cuộn 1.360.000 đ/cuộn
3 Cáp báo cháy 8C 0.22 200M/cuộn 1.790.000 đ/cuộn
VII Dây cáp camera    
1 Cáp camera thang máy RG58 (đồng)   8.200 đ/m
2 Cáp camera RG59 + dây 2C x 0.5mm2   12.000 đ/m
3 Cáp camera RG6 + dây 2C x 0.5mm2   13.900 đ/m
VIII Cáp tín hiệu vặn xoắn 2 lớp chống nhiễu RS-485 1 Pair (Altek Kabel)
1 RS-485 24AWG 1 Pair 500m/cuộn 17.400 đ/m
2 RS-485 22AWG 1 Pair 500m/cuộn 20.400 đ/m
3 RS-485 18AWG 1 Pair 500m/cuộn 22.900 đ/m
IX Cáp tín hiệu vặn xoắn 2 lớp chống nhiễu RS-485 1 Pair (Altek Kabel)
1 RS-485 24AWG 2 Pair 500m/cuộn 23.400 đ/m
2 RS-485 22AWG 2 Pair 500m/cuộn 26.300 đ/m
3 RS-485 18AWG 2 Pair 500m/cuộn 37.800 đ/m
X Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu
1 22 AWG 1 Pair AL foil 500m/cuộn 7.300 đ/m
2 20 AWG 1 Pair AL foil 500m/cuộn 9.200 đ/m
3 18 AWG 1 Pair AL foil 500m/cuộn 13.600 đ.m
4 16 AWG 1 Pair AL foil 500m/cuộn 21.300 đ/m
5 22 AWG 2 Pair AL foil 500m/cuộn 15.700 đ/m
6 20 AWG 2 Pair AL foil 500m/cuộn 20.000 đ/m
7 18 AWG 2 Pair AL foil 500m/cuộn 26.400 đ/m
8 16 AWG 2 Pair AL foil 500m/cuộn 42.700 đ/m
9 22 AWG 3 Pair AL foil 500m/cuộn 20.400 đ/m
10 20 AWG 3 Pair AL foil 500m/cuộn 29.300 đ/m
11 18 AWG 3 Pair AL foil 500m/cuộn 40.500 đ/m
12 16 AWG 3 Pair AL foil 500m/cuộn 61.000 đ/m
13 22 AWG 4 Pair AL foil 500m/cuộn 25.800 đ/m
14 20 AWG 4 Pair AL foil 500m/cuộn 35.200 đ/m
15 18 AWG 4 Pair AL foil 500m/cuộn 49.100 đ/m
16 16 AWG 4 Pair AL foil 500m/cuộn 79.300 đ/m
X Cáp tín hiệu vặn xoắn 2 lớp chống nhiễu
1 22 AWG 1 Pair Shield 500m/cuộn 11.300 đ/m
2 20 AWG 1 Pair Shield 500m/cuộn 13.900 đ/m
3 18 AWG 1 Pair Shield 500m/cuộn 18.500 đ/m
4 16 AWG 1 Pair Shield 500m/cuộn 27.300 đ/m
5 22 AWG 2 Pair Shield 500m/cuộn 19.200 đ/m
6 20 AWG 2 Pair Shield 500m/cuộn 29.000 đ/m
7 18 AWG 2 Pair Shield 500m/cuộn 34.500 đ/m
8 16 AWG 2 Pair Shield 500m/cuộn 53.500 đ/m
9 22 AWG 3 Pair Shield 500m/cuộn 26.000 đ/m
10 20 AWG 3 Pair Shield 500m/cuộn 34.700 đ/m
11 18 AWG 3 Pair Shield 500m/cuộn 49.400 đ/m
12 16 AWG 3 Pair Shield 500m/cuộn 74.400 đ/m
13 22 AWG 4 Pair Shield 500m/cuộn 32.800 đ/m
14 20 AWG 4 Pair Shield 500m/cuộn 44.600 đ/m
15 18 AWG 4 Pair Shield 500m/cuộn 60.500 đ/m
16 16 AWG 4 Pair Shield 500m/cuộn 92.200 đ/m
Chia sẻ:chia sẻ
0868146135