Bảng giá mới nhất cáp điều khiển sangjin năm 2023

Cáp điều khiển Sangjin là một thương hiệu cáp điều khiển đến từ Hàn Quốc. chúng có 5 loại tiết diện chính là 0.5; 0.75; 1.25, 1.5 và 2.5 được làm bằng đồng nguyên chất 99.99%. Hàng được nhập khẩu trực tiếp có đầy đủ CO, CQ, hóa đơn tài chính. Dưới đây là bảng giá mới nhất năm 2023 kính mời QUý độc giả tham khảo.

Nội dung chính trong bài (Ẩn)
Tham Khảo Thêm

Cáp điều khiển không lưới 0.5 SQmm

Bàng giá cáp điều khiển sangjin không lưới tiết diện 0.5mm2
STT Quy Cách Giá loại 1 (đ/m) Giá loại 2 (đ/m)
1
Cáp điều khiển sangjin không lưới 2C x 0.5 SQmm
5.400
4.200
2
Cáp điều khiển sangjin không lưới 3C x 0.5 SQmm
7.500
5.300
3
Cáp điều khiển sangjin không lưới 4C x 0.5 SQmm
9.500
6.900
4
Cáp điều khiển sangjin không lưới 5C x 0.5 SQmm
11.600
8.100
5
Cáp điều khiển sangjin không lưới 6C x 0.5 SQmm
13.800
9.200
6
Cáp điều khiển sangjin không lưới 7C x 0.5 SQmm
15.900
10.300
7
Cáp điều khiển sangjin không lưới 8C x 0.5 SQmm
17.400
11.400
8
Cáp điều khiển sangjin không lưới 10C x 0.5 SQmm
21.900
13.600
9
Cáp điều khiển sangjin không lưới 12C x 0.5 SQmm
26.000
15.800
10
Cáp điều khiển sangjin không lưới 16C x 0.5 SQmm
35.000
21.100
11
Cáp điều khiển sangjin không lưới 20C x 0.5 SQmm
41.800
25.100
12
Cáp điều khiển sangjin không lưới 24C x 0.5 SQmm
54.800
32.400
13
Cáp điều khiển sangjin không lưới 30C x 0.5 SQmm
69.300
42.900

Cáp điều khiển không lưới 0.75 SQmm

Bảng giá cáp điều khiển sangjin không lưới tiết diện 0.75mm2
STT Quy Cách Giá loại 1 (đ/m) Giá loại 2 (đ/m)
1
Cáp điều khiển sangjin không lưới 2C x 0.75 SQmm
7.900
5.900
2
Cáp điều khiển sangjin không lưới 3C x 0.75 SQmm
10.600
7.700
3
Cáp điều khiển sangjin không lưới 4C x 0.75 SQmm
13.800
9.300
4
Cáp điều khiển sangjin không lưới 5C x 0.75 SQmm
17.000
10.600
5
Cáp điều khiển sangjin không lưới 6C x 0.75 SQmm
20.100
12.900
6
Cáp điều khiển sangjin không lưới 7C x 0.75 SQmm
22.900
14.100
7
Cáp điều khiển sangjin không lưới 8C x 0.75 SQmm
25.200
15.700
8
Cáp điều khiển sangjin không lưới 10C x 0.75 SQmm
31.500
20.100
9
Cáp điều khiển sangjin không lưới 12C x 0.75 SQmm
37.800
22.900
10
Cáp điều khiển sangjin không lưới 16C x 0.75 SQmm
51.200
30.400
11
Cáp điều khiển sangjin không lưới 20C x 0.75 SQmm
61.300
36.500
12
Cáp điều khiển sangjin không lưới 24C x 0.75 SQmm
75.100
43.500
13
Cáp điều khiển sangjin không lưới 30C x 0.75 SQmm
99.400
52.500

Cáp điều khiển không lưới 1.25 SQmm

Bảng giá cáp điều khiển không lưới sangjin tiết diện 1.25mm2
STT Quy Cách Giá loại 1 (đ/m) Giá loại 2 (đ/m)
1
Cáp điều khiển sangjin không lưới 2C x 1.25 SQmm
12.100
7.700
2
Cáp điều khiển sangjin không lưới 3C x 1.25 SQmm
16.400
10.800
3
Cáp điều khiển sangjin không lưới 4C x 1.25 SQmm
21.100
13.100
4
Cáp điều khiển sangjin không lưới 5C x 1.25 SQmm
25.600
15.700
5
Cáp điều khiển sangjin không lưới 6C x 1.25 SQmm
30.400
18.400
6
Cáp điều khiển sangjin không lưới 7C x 1.25 SQmm
35.200
20.900
7
Cáp điều khiển sangjin không lưới 8C x 1.25 SQmm
40.000
23.300
8
Cáp điều khiển sangjin không lưới 10C x 1.25 SQmm
49.900
30.000
9
Cáp điều khiển sangjin không lưới 12C x 1.25 SQmm
59.400
34.700
10
Cáp điều khiển sangjin không lưới 16C x 1.25 SQmm
78.300
43.800
11
Cáp điều khiển sangjin không lưới 20C x 1.25 SQmm
96.800
55.200
12
Cáp điều khiển sangjin không lưới 24C x 1.25 SQmm
117.500
68.500
13
Cáp điều khiển sangjin không lưới 30C x 1.25 SQmm
145.000
83.600

Cáp điều khiển không lưới 1.5 SQmm

Bảng giá cáp điều khiển không lưới Sangjin tiết diện 1.5mm2
STT Quy Cách Giá loại 1 (đ/m) Giá loại 2 (đ/m)
1
Cáp điều khiển sangjin không lưới 2C x 1.5 SQmm
13.800
8.800
2
Cáp điều khiển sangjin không lưới 3C x 1.5 SQmm
21.200
12.600
3
Cáp điều khiển sangjin không lưới 4C x 1.5 SQmm
26.100
15.800
4
Cáp điều khiển sangjin không lưới 5C x 1.5 SQmm
30.800
18.700
5
Cáp điều khiển sangjin không lưới 6C x 1.5 SQmm
36.900
22.000
6
Cáp điều khiển sangjin không lưới 7C x 1.5 SQmm
44.300
24.200
7
Cáp điều khiển sangjin không lưới 8C x 1.5 SQmm
48.400
31.300
8
Cáp điều khiển sangjin không lưới 10C x 1.5 SQmm
65.300
35.700
9
Cáp điều khiển sangjin không lưới 12C x 1.5 SQmm
72.300
42.300
10
Cáp điều khiển sangjin không lưới 16C x 1.5 SQmm
94.300
53.900
11
Cáp điều khiển sangjin không lưới 20C x 1.5 SQmm
120.000
70.000
12
Cáp điều khiển sangjin không lưới 30C x 1.5 SQmm
175.600
101.500

Cáp điều khiển không lưới 2.5 SQmm

Bảng giá cáp điều khiển sangjin không lưới tiết diện 2.5mm2
STT Quy Cách Giá loại 1 (đ/m) Giá loại 2 (đ/m)
1
Cáp điều khiển sangjin không lưới 2C x 2.5 SQmm
25.300 12.100
2
Cáp điều khiển sangjin không lưới 3C x 2.5 SQmm
33.200 18.300
3
Cáp điều khiển sangjin không lưới 4C x 2.5 SQmm
43.200 24.600
4
Cáp điều khiển sangjin không lưới  5C x 2.5 SQmm
54.700 29.700
5
Cáp điều khiển sangjin không lưới  6C x 2.5 SQmm
66.700 34.100
6
Cáp điều khiển sangjin không lưới 7C x 2.5 SQmm
73.500 38.300
8
Cáp điều khiển sangjin không lưới 10C x 1.5 SQmm
107.500 58.100
9
Cáp điều khiển sangjin không lưới 12C x 1.5 SQmm
125.500 70.000

Cáp điều khiển có lưới 0.5 SQmm

Bảng giá cáp điều khiển có lưới sangjin tiết diện 0.5mm2
STT Quy Cách Giá loại 1 (đ/m) Giá loại 2 (đ/m)
1
Cáp điều khiển sangjin có lưới 2C x 0.5 SQmm
8.600 6.000
2
Cáp điều khiển sangjin có lưới 3C x 0.5 SQmm
10.600 7.100
3
Cáp điều khiển sangjin có lưới 4C x 0.5 SQmm
13.200 8.800
4
Cáp điều khiển sangjin có lưới 5C x 0.5 SQmm
15.500 10.100
5
Cáp điều khiển sangjin có lưới 6C x 0.5 SQmm
17.400 11.100
6
Cáp điều khiển sangjin có lưới 7C x 0.5 SQmm
19.600 12.100
7
Cáp điều khiển sangjin có lưới 8C x 0.5 SQmm
21.900 13.400
8
Cáp điều khiển sangjin có lưới 10C x 0.5 SQmm
26.800 16.200
9
Cáp điều khiển sangjin có lưới 12C x 0.5 SQmm
31.500 18.800
10
Cáp điều khiển sangjin có lưới 16C x 0.5 SQmm
45.800 25.500
11
Cáp điều khiển sangjin có lưới 20C x 0.5 SQmm
60.300 32.400
12
Cáp điều khiển sangjin có lưới 24C x 0.5 SQmm
68.400 36.900
13
Cáp điều khiển sangjin có lưới 30C x 0.5 SQmm
71.000 43.400

Cáp điều khiển có lưới 0.75 SQmm

Bảng giá cáp điều khiển có lưới sangjin tiết diện 0.75mm2
STT Quy Cách Giá loại 1 (đ/m) Giá loại 2 (đ/m)
1
Cáp điều khiển sangjin có lưới 2C x 0.75 SQmm
10.800 7.900
2
Cáp điều khiển sangjin có lưới 3C x 0.75 SQmm
13.500 9.500
3
Cáp điều khiển sangjin có lưới 4C x 0.75 SQmm
17.000 11.300
4
Cáp điều khiển sangjin có lưới 5C x 0.75 SQmm
20.400 13.200
5
Cáp điều khiển sangjin có lưới 6C x 0.75 SQmm
23.800 14.900
6
Cáp điều khiển sangjin có lưới 7C x 0.75 SQmm
27.500 16.900
7
Cáp điều khiển sangjin có lưới 8C x 0.75 SQmm
30.500 18.500
8
Cáp điều khiển sangjin có lưới 10C x 0.75 SQmm
36.700 23.200
9
Cáp điều khiển sangjin có lưới 12C x 0.75 SQmm
42.100 26.500
10
Cáp điều khiển sangjin có lưới 16C x 0.75 SQmm
55.400 40.900
11
Cáp điều khiển sangjin có lưới 20C x 0.75 SQmm
67.500 49.100
12
Cáp điều khiển sangjin có lưới 24C x 0.75 SQmm
83.900 51.900
13
Cáp điều khiển sangjin có lưới 30C x 0.75 SQmm
106.800 65.900

Cáp điều khiển có lưới 1.25 SQmm

Bảng giá cáp điều khiển có lưới sangjin tiết diện 1.25mm2
STT Quy Cách Giá loại 1 (đ/m) Giá loại 2 (đ/m)
1
Cáp điều khiển sangjin có lưới 2C x 1.25 SQmm
15.500 9.500
2
Cáp điều khiển sangjin có lưới 3C x 1.25 SQmm
20.300 12.900
3
Cáp điều khiển sangjin có lưới 4C x 1.25 SQmm
25.600 15.800
4
Cáp điều khiển sangjin có lưới 5C x 1.25 SQmm
31.200 18.200
5
Cáp điều khiển sangjin có lưới 6C x 1.25 SQmm
35.800 21.400
6
Cáp điều khiển sangjin có lưới 7C x 1.25 SQmm
40.600 24.000
7
Cáp điều khiển sangjin có lưới 8C x 1.25 SQmm
45.800 26.600
8
Cáp điều khiển sangjin có lưới 10C x 1.25 SQmm
57.800 33.000
9
Cáp điều khiển sangjin có lưới 12C x 1.25 SQmm
66.700 38.100
10
Cáp điều khiển sangjin có lưới 16C x 1.25 SQmm
95.200 50.200
11
Cáp điều khiển sangjin có lưới 20C x 1.25 SQmm
120.500 61.700
12
Cáp điều khiển sangjin có lưới 24C x 1.25 SQmm
149.000 74.900
13
Cáp điều khiển sangjin có lưới 30C x 1.25 SQmm
182.000 95.200

Cáp điều khiển có lưới 1.5 SQmm

Bảng giá cáp điều khiển có lưới sangjin tiết diện 1.5mm2
STT Quy Cách Giá loại 1 (đ/m) Giá loại 2 (đ/m)
1
Cáp điều khiển sangjin có lưới 2C x 1.5 SQmm
20.500 11.300
2
Cáp điều khiển sangjin có lưới 3C x 1.5 SQmm
27.300 14.000
3
Cáp điều khiển sangjin có lưới 4C x 1.5 SQmm
34.200 17.000
4
Cáp điều khiển sangjin có lưới 5C x 1.5 SQmm
36.500 20.300
5
Cáp điều khiển sangjin có lưới 6C x 1.5 SQmm
40.300 24.700
6
Cáp điều khiển sangjin có lưới 7C x 1.5 SQmm
45.400 26.700
7
Cáp điều khiển sangjin có lưới 8C x 1.5 SQmm
52.200 32.400
8
Cáp điều khiển sangjin có lưới 10C x 1.5 SQmm
86.600 36.200
9
Cáp điều khiển sangjin có lưới 12C x 1.5 SQmm
75.100 44.300
10
Cáp điều khiển sangjin có lưới 16C x 1.5 SQmm
97.300 59.400
11
Cáp điều khiển sangjin có lưới 20C x 1.5 SQmm
122.200 72.400
12
Cáp điều khiển sangjin có lưới 30C x 1.5 SQmm
186.500 106.500

Cáp điều khiển có lưới 2.5 SQmm

Bảng giá cáp điều khiển có lưới sangjin tiết diện 2.5mm2
STT Quy Cách Giá loại 1 (đ/m) Giá loại 2 (đ/m)
1
Cáp điều khiển sangjin có lưới2C x 2.5 SQmm
28.400 15.300
2
Cáp điều khiển sangjin có lưới 3C x 2.5 SQmm
38.900 21.500
3
Cáp điều khiển sangjin có lưới 4C x 2.5 SQmm
51.900 26.200
4
Cáp điều khiển sangjin có lưới 5C x 2.5 SQmm
64.800 31.800
5
Cáp điều khiển sangjin có lưới 6C x 2.5 SQmm
79.300 39.600
6
Cáp điều khiển sangjin có lưới 7C x 2.5 SQmm
84.500 47.200
8
Cáp điều khiển sangjin có lưới 10C x 1.5 SQmm
105.000 66.500
9
Cáp điều khiển sangjin có lưới 12C x 1.5 SQmm
151.500 76.200

Mua cáp điều khiển Sangjin ở đâu có mức giá tốt.

Để có một hệ thống tín hiệu chuẩn, ổn định trong suốt quá trình sử dụng thì việc lựa chọn cáp tín hiệu là vô cùng quan trọng. Cáp tín hiệu Sangjin một trong những thương hiệu đến từ Hàn Quốc được nhiều người biết đến và ưu tiên sử dụng. Để có thể mua được những sản phẩm chính hãng, mức giá cạnh tranh, Quý khách hàng hãy liên hệ ngay Công ty Cổ phần Act Hưng Phát. Chúng tôi là đơn vị trược tiếp phân phối sản phẩm ra thị trường, vì vậy khi đến với chúng tôi Quý khách sẽ nhận được mức giá ưu đãi, sản phẩm chất lượng, dịch vụ bảo hành dài lâu.
Chúng tôi cam kết:
- Tất cả các sản phẩm nhập khẩu chính hãng, mới 100%
- Hàng hóa có đầy đủ giấy tờ kèm theo
- Chính sách giá tốt nhất thị trường
- Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời

Tại sao nên lựa chọn Act Hưng Phát là đơn vị cung ứng vật tư?

- Sản phẩm chính hãng, mức giá tốt nhất thị trường
- Đa dạng mẫu mã, chủng loại có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng
- Đội ngũ nhân viên tận tình
- Báo giá nhanh chóng, hỗ trợ giao hàng tận nơi trên toàn quốc
- Dịch vụ bảo hành dài lâu
Thông tin liên hệ nhận tư vấn, báo giá và mua sản phẩm
CÔNG TY CỔ PHẦN ACT HƯNG PHÁT
Địa chỉ: Khu Đoài - Dục Nội - Việt Hùng - Đông Anh - Hà Nội
Mã số thuế: 0109652211
Hotline/Zalo: 0868146135
Email: Acthungphat@gmail.com
Act Hưng Phát trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm tới bộ sản phẩm của công ty chúng tôi, rất mong nhận được nhiều hơn nữa ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn./.
Chia sẻ:chia sẻ
0868146135