Bảng giá ống thép luồn dây điện mới nhất

Act Hưng Phát là đại lý cấp 1 phân phối ống thép luồn dây điện với các loại như ống trơn, ống tiện ren được mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ điện phân, kẹp ống, hộp chia ngả, hộp nối dây.... hàng chất lượng, mức chiết khấu cao. Chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng bảng giá niêm yết mới nhất năm 2023, kính mời Quý khách hàng tham khảo

Nội dung chính trong bài (Ẩn)
Đây là bẳng giá niêm yết mới nhất năm 2023 về ống thép luồn dây điện, với mức chiết khấu từ 10 - 35% tùy từng mặt hàng. Để có thể nhận được mức giá chính xác của từng sản phẩm theo đúng thời điểm Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline/Zalo: 0868.146.135 để được hỗ trợ.
Tham khảo thêm

Bảng giá ống thép luồn dây điện loại trơn - mạ điện phân

Bảng giá ống thép luồn dây điện trơn mạ điện phân
STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn vị Đơn giá /1 cây Trọng lượng (Kg/1 cây)
1  Ống thép luồn dây điện 1/2" (OD=17.93mm, thick =1.07mm, L=3.05m) EMT012 Cây 43.800 1,25
2 Ống thép luồn dây điện 3/4" (OD=23.42mm, thick =1.25mm, L=3.05m) EMT034 Cây 69.120 1,98
3 Ống thép luồn dây điện 1" (OD=29.54mm, thick =1.45mm, L=3.05m) EMT100 Cây 102.000 2,92
4 Ống thép luồn dây điện 1-1/4" (OD=38.35mm, thick =1.57mm, L=3.05m) EMT114 Cây 141.600 4,06
5 Ống thép luồn dây điện 1-1/2"; OD=44.2mm, thick =1.57mm, L=3.05m. EMT112 Cây 177.600 5,04
6 Ống thép luồn dây điện 2" (OD=55.8mm, thick =1.57mm, L=3.05m) EMT200 Cây 237.600 6,02
7 Ống thép luồn dây điện 2-1/2" (OD= 76.00mm, thick = 1.83 mm, L=3.010m) EMT212 Cây 345.600 9,88
8 Ống thép luồn dây điện 3" (OD=88.3mm, thick =1.83mm, L=3.010m) EMT300 Cây 391.200 11,52
9 Ống thép luồn dây điện 4" (OD=113.5mm, thick = 2.00 mm, L=3.005m) EMT400 Cây 561.600 16,4

Bảng giá ống thép luồn dây điện loại trơn - mạ nhúng nóng

Bảng giá ống thép luồn dây điện trơn mạ kẽm nhúng nóng
STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn vị Đơn giá /1 cây Trọng lượng (Kg/1 cây)
1 Ống thép luồn dây điện 1/2" (OD=17.93mm, thick =1.07mm, L=3.05m) EMTN012 Cây 78.000 1,25
2 Ống thép luồn dây điện 3/4" (OD=23.42mm, thick =1.25mm, L=3.05m) EMTN034 Cây 122.400 1,98
3 Ống thép luồn dây điện 1" (OD=29.54mm, thick =1.45mm, L=3.05m) EMTN100 Cây 176.400 2,92
4 Ống thép luồn dây điện 1-1/4" (OD=38.35mm, thick =1.57mm, L=3.05m) EMTN114 Cây 208.800 4,06
5 Ống thép luồn dây điện 1-1/2"; OD=44.2mm, thick =1.57mm, L=3.05m. EMTN112 Cây 294.000 5,04
6 Ống thép luồn dây điện 2" (OD=55.8mm, thick =1.57mm, L=3.05m) EMTN200 Cây 403.200 6,02
7 Ống thép luồn dây điện 2-1/2" (OD= 76.00mm, thick = 1.83 mm, L=3.010m) EMTN212 Cây 500.400 9,88
8 Ống thép luồn dây điện 3" (OD=88.3mm, thick =1.83mm, L=3.010m) EMTN300 Cây 679.200 11,52
9 Ống thép luồn dây điện 4" (OD=113.5mm, thick = 2.00 mm, L=3.005m) EMTN400 Cây 792.000 16,4

Bảng giá ống thép luồn dây điện loại ren - mạ điện phân

Bảng giá ống luồn dây điện tiện ren mạ kẽm nhúng nóng
STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn vị Đơn giá /1 cây Trọng lượng (Kg/1 cây)
1 Ống thép luồn dây điện 1/2" (OD=17.93mm, thick =1.07mm, L=3.05m) IMC012 Cây 102.000 1,25
2 Ống thép luồn dây điện 3/4" (OD=23.42mm, thick =1.25mm, L=3.05m) IMC034 Cây 145.440 1,98
3 Ống thép luồn dây điện 1" (OD=29.54mm, thick =1.45mm, L=3.05m) IMC100 Cây 195.600 2,92
4 Ống thép luồn dây điện 1-1/4" (OD=38.35mm, thick =1.57mm, L=3.05m) IMC114 Cây 266.400 4,06
5 Ống thép luồn dây điện 1-1/2"; OD=44.2mm, thick =1.57mm, L=3.05m. IMC112 Cây 297.600 5,04
6 Ống thép luồn dây điện2" (OD=55.8mm, thick =1.57mm, L=3.05m) IMC200 Cây 390.000 6,02
7 Ống thép luồn dây điện2-1/2" (OD= 76.00mm, thick = 1.83 mm, L=3.010m) IMC212 Cây 840.000 9,88
8 Ống thép luồn dây điện3" (OD=88.3mm, thick =1.83mm, L=3.010m) IMC300 Cây 876.000 11,52
9 Ống thép luồn dây điện4" (OD=113.5mm, thick = 2.00 mm, L=3.005m) IMC400 Cây 1.075.200 16,4

Bảng giá ống thép luồn dây điện loại ren - mạ nhúng nóng

Bảng giá ống luồn dây điện tiện ren mạ kẽm nhúng nóng
STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn vị Đơn giá /1 cây Trọng lượng (Kg/1 cây)
1 Ống thép luồn dây điện 1/2" (OD=17.93mm, thick =1.07mm, L=3.05m) IMCN012 Cây 133.200 1,25
2 Ống thép luồn dây điện 3/4" (OD=23.42mm, thick =1.25mm, L=3.05m) IMCN034 Cây 201.600 1,98
3 Ống thép luồn dây điện 1" (OD=29.54mm, thick =1.45mm, L=3.05m) IMCN100 Cây 270.000 2,92
4 Ống thép luồn dây điện 1-1/4" (OD=38.35mm, thick =1.57mm, L=3.05m) IMCN114 Cây 357.600 4,06
5 Ống thép luồn dây điện 1-1/2"; OD=44.2mm, thick =1.57mm, L=3.05m. IMCN112 Cây 414.000 5,04
6 Ống thép luồn dây điện 2" (OD=55.8mm, thick =1.57mm, L=3.05m) IMCN200 Cây 570.000 6,02
7 Ống thép luồn dây điện 2-1/2" (OD= 76.00mm, thick = 1.83 mm, L=3.010m) IMCN212 Cây 984.000 9,88
8 Ống thép luồn dây điện 3" (OD=88.3mm, thick =1.83mm, L=3.010m) IMCN300 Cây 1.206.000 11,52
9 Ống thép luồn dây điện 4" (OD=113.5mm, thick = 2.00 mm, L=3.005m) IMCN400 Cây 1.560.000 16,4

Bảng giá kẹp ống luồn dây điện loại trơn không đế

Bảng giá kẹp ống thép luồn dây điện loại không có đế
STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn vị Đơn giá mạ điện  phân Đơn giá nhúng nóng
1 Kẹp ống 1/2" HDKE(N)012 Chiếc 1.800 2.850
2 Kẹp ống 3/4" HDKE(N)34 Chiếc 1.950 3.000
3 Kẹp ống 1" HDKE(N)100 Chiếc 2.700 3.600
4 kẹp ống 1-1/4" HDKE(N)114 Chiếc 3.000 4.500
5 Kẹp ống 1-1/2" HDKE(N)112 Chiếc 3.600 5.100
6 Kẹp ống 2" HDKE(N)200 Chiếc 4.800 6.600
7 Kẹp ống 2-1/2" HDKE(N)212 Chiếc 9.840 12.000
8 Kẹp ống 3" HDKE(N)300 Chiếc 15.000 19.500
9 Kẹp ống 4" HDKE(N)400 Chiếc 18.000 22.500

Bảng giá kẹp ống luồn dây loại có đế

Bảng giá kẹp ống thép luồn dây điện loại có đế
STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn vị Đơn giá mạ điện  phân Đơn giá nhúng nóng
1 Kẹp ống có đế 1/2" HDKD(N)012 Chiếc 3.600 5.700
2 Kẹp ống có đế 3/4" HDKD(N)34 Chiếc 3.750 6.000
3 Kẹp ống có đế 1" HDKD(N)100 Chiếc 4.200 6.750
4 kẹp ống có đế 1-1/4" HDKD(N)114 Chiếc 6.600 10.500
5 Kẹp ống có đế 1-1/2" HDKD(N)112 Chiếc 7.500 12.000
6 Kẹp ống có đế 2" HDKD(N)200 Chiếc 9.000 14.400

Bảng giá hộp chia ngả ống thép luồn dây điện (hợp kịm nhôm)

Bảng giá hộp chia ngả dùng cho ống thép luồn dây điện
STT Tên sản phẩm Hộp chia 1 ngả Hộp chia 2 ngả thẳng Hộp chia ngả vuông góc Hộp chia 3 ngả Hộp chia 4 ngả
1 Hộp chia 1/2" 27.000 28.500 28.500 30.000 31.500
2 Hộp chia 3/4" 28.500 30.000 30.000 31.500 33.000
3 Hộp chia 1" 45.000 48.000 48.000 52.500 60.000
4 Hộp chia 1-1/4" 129.000 132.000 132.000 139.500 147.000

Bảng giá hộp nối dây

Bảng giá hộp nối dây
STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn vị Đơn giá
1 Hộp vuông âm tường 102x102x54mm lỗ 19&25mm (1/2" & 3/4") HATV102 Chiếc 23.250
2 Hộp vuông âm tường 102x102x54mm lỗ 19 (1/2") HATV102A Chiếc 23.250
3 Hộp vuông âm tường 102x102x54mm lỗ 25mm (3/4") HATV102B Chiếc 23.250
4 Hộp vuông âm tường 102x102x54mm lỗ 32mm (1") HATV102C Chiếc 23.250
5 Hộp bát giác âm tường 95x95x54mm lỗ 19 & 25mm (1/2" &3/4") BG95 Chiếc 22.500
6 Hộp bát giác âm tường 95x95x54mm lỗ 19mm (1/2") BG95A Chiếc 22.500
7 Hộp bát giác âm tường 95x95x54mm lỗ 25mm (3/4") BG95B Chiếc 22.500
8 Hộp bát giác âm tường 95x95x54mm lỗ 32mm (1") BG95C Chiếc 23.250
9 Hộp vuông âm tường 70x70x47mm Lỗ 19&25mm (1/2" & 3/4") HATV70 Chiếc 18.750
10 Hộp vuông âm tường 70x70x47mm Lỗ 19mm (1/2") HATV70A Chiếc 18.750
11 Hộp vuông âm tường 70x70x47mm lỗ 25mm (3/4") HATV70B Chiếc 18.750
12 Hộp chữ nhật âm tường 102x50x54mm lỗ 19&25mm (1/2" & 3/4") HATC100 Chiếc 13.500
13 Hộp chữ nhật âm tường 102x50x54mm lỗ 19mm (1/2") HATC100A Chiếc 13.500
14 Hộp chữ nhật âm tường 102x50x54mm Lỗ 25mm (3/4") HATC100B Chiếc 13.500
15 Năp hộp vuông âm tường 102x102 HATNV102 Chiếc 6.000
16 Nắp hộp vuông âm tường 70x70mm HATNV70 Chiếc 4.500
17 Nắp hộp chữ nhật âm tường 102x50mm HATCN100 Chiếc 4.500
18 Nắp hộp bát giá 95x95mm BGN95 Chiếc 6.000
Chính sách bảo hành:
Ống thép luồn dây điện và phụ kiện được bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Những ưu đã khi lựa chọn mua ống thép luồn dây tại Act Hưng Phát
- Hỗ trợ khách hàng 24/7, tư vấn kỹ thuật miễn phí trọn đời
- Nhân viên thân thiện, nhiệt tình, báo giá nhanh chóng
- Hàng luôn có sẵn, đáp ứng mọi tiến độ khách hàng đặt ra
- Hàng luôn có sẵn, hỗ trợ giao hàng tận nơi trên toàn quốc
Thông tin liên hệ nhận tư vấn kỹ thuật, báo giá, mua sản phẩm
CÔNG TY CỔ PHẦN ACT HƯNG PHÁT
Trụ sở chính: Thôn Dục Nội, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Mã số thuế: 0109652211
Hotline/Zalo: 0868.146.135
Act Hưng Phát trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng tới hoạt động kinh doanh của chúng tôi, rất mong nhận được nhiều phản hồi và ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn./.
Chia sẻ:chia sẻ
0868146135